BENÁTKY : 1, ACADEMIA BRIDGE 2, BIENALLE PŘED Č.S. PAVILONEM 3, PALAZZO DUCALE / 1996